0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Pavel Vshivkov
۰
۳
Taras Shavanov
Finished
۰۹:۰۰
Nikolai Zhurba
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۱
Denis Molodtsov
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Mishakin
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Migalov
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۵:۰۰
Vadim Putilovsky
۳
۱
Igor Minchenkov
Finished
۱۵:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۱۵
Igor Smirnov
۳
۲
Nikolai Zhurba
Finished
۰۵:۰۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۰
Artem Arutiunyan
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Melkov
۳
۱
Andrey Duka
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Duka
۰
۳
Pavel Vshivkov
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Mishakin
۳
۱
Andrey Sadkov
Finished
۱۱:۱۵
Taras Shavanov
۳
۲
Andrey Duka
Finished
۱۱:۳۰
Sergey Lanovenko
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۱۵
Dmitriy Kolesnikov
۳
۱
Alik Girevenkov
Finished
۰۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Aleksandr Petrov
Finished
۰۵:۳۰
Aleksandr Petrov
۳
۲
Nikolai Zhurba
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۰
Alexandr Serebrennikov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Pravednov
۲
۳
Igor Smirnov
Finished
۰۱:۳۰
Denis Molodtsov
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Marshalov
۳
۱
Valery Ivanov
Finished
۰۱:۴۵
Alexandr Serebrennikov
۳
۰
Dmitry Lavrinenko
Finished
۰۲:۱۵
Alik Girevenkov
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksandr Petrov
۰
۳
Andrey Pravednov
Finished
۰۲:۳۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۱
Vladimir Marshalov
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Igor Smirnov
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Lavrinenko
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Valery Ivanov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolai Zhurba
۳
۱
Andrey Pravednov
Finished
۰۳:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۳
۲
Denis Molodtsov
Finished
۰۳:۴۵
Alik Girevenkov
۲
۳
Vladimir Marshalov
Finished
۰۳:۴۵
Igor Smirnov
۲
۳
Aleksandr Petrov
Finished
۰۴:۰۰
Valery Ivanov
-
-
Dmitriy Kolesnikov
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۵
Andrey Pravednov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Denis Molodtsov
۱
۳
Dmitry Lavrinenko
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Marshalov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۰
Alexandr Serebrennikov
Finished
۰۵:۱۵
Valery Ivanov
۰
۳
Alik Girevenkov
Finished
۰۵:۱۵
Dmitry Lavrinenko
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Sadkov
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۴۵
Maksim Sorin
۳
۰
Sarkis Moklozyan
Finished
۰۹:۴۵
Taras Shavanov
۳
۰
Oleg Melkov
Finished
۱۰:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۲
Andrey Sadkov
Finished
۱۰:۱۵
Artem Arutiunyan
۳
۱
Maksim Sorin
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Belugin
۰
۳
Vladimir Mishakin
Finished
۱۰:۴۵
Sarkis Moklozyan
۲
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۴۵
Pavel Vshivkov
۳
۲
Oleg Melkov
Finished
۱۱:۰۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۱
Maksim Sorin
Finished
۱۱:۱۵
Vasily Shirshov
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۱:۴۵
Artem Arutiunyan
۳
۱
Sarkis Moklozyan
Finished
۱۱:۴۵
Igor Migalov
۳
۰
Andrei Titov
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Putilovsky
۱
۳
Andrey Pravednov
Finished
۱۳:۱۵
Mikhail Cheklin
۳
۱
Aleksandr Chentsov
Finished
۱۳:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Dmitry Sebekin
Finished
۱۳:۳۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Evgeniy Glazun
Finished
۱۳:۴۵
Demic Ying
۰
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۳:۴۵
Andrei Titov
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۴:۰۰
Andrey Pravednov
۱
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Chentsov
۲
۳
Demic Ying
Finished
۱۴:۱۵
Dmitry Sebekin
۳
۱
Igor Migalov
Finished
۱۴:۳۰
Evgeniy Glazun
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۴۵
Alexander Frolov
۳
۲
Mikhail Cheklin
Finished
۱۴:۴۵
Mikhail Cheklin
۱
۳
Demic Ying
Finished
۱۵:۱۵
Andrei Titov
۲
۳
Dmitry Sebekin
Finished
۱۵:۳۰
Andrey Pravednov
۲
۳
Evgeniy Glazun
Finished
۱۵:۴۵
Aleksandr Chentsov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۵:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۷:۰۰
Roman Alov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۱۷:۱۵
Igor Abelmasov
۲
۳
Konstantin Churin
Finished
۱۷:۱۵
Vjacheslav Chernov
۳
۰
Vasily Shirshov
Finished
۱۷:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۲
Alexander Kononenko
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۰
Aleksandr Radchenko
Finished
۱۷:۴۵
Oleg Belugin
۰
۳
Vjacheslav Chernov
Finished
۱۸:۰۰
Konstantin Churin
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۸:۱۵
Vasily Shirshov
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Kononenko
۰
۳
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Aleksandr Radchenko
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۸:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Vjacheslav Chernov
Finished
۱۹:۰۰
Roman Alov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۱۹:۱۵
Igor Abelmasov
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۹:۱۵
Oleg Belugin
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۱۹:۳۰
Sergey Lanovenko
۳
۰
Alexander Kononenko
Finished
۱۹:۴۵
Konstantin Churin
۳
۲
Aleksandr Radchenko
Finished
۱۹:۴۵
Vladimir Kasatkin
-
-
Anatoliy Ilin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Artyom Dvoinikov
-
-
Petr Fedotov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Dmitriy Kolesnikov
-
-
Alexey Yanshaev
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Igor Zemit
-
-
Dmitriy Balakin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Sergey Filchev
-
-
Taras Merzlikin
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Alexander Gribkov
-
-
Vitaly Bazilevsky
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Anatoliy Ilin
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Petr Fedotov
-
-
Sergey Filchev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Alexey Yanshaev
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Dmitriy Balakin
-
-
Vladimir Kasatkin
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Taras Merzlikin
-
-
Artyom Dvoinikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Vitaly Bazilevsky
-
-
Dmitriy Kolesnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Vladimir Kasatkin
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Artyom Dvoinikov
-
-
Sergey Filchev
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Dmitriy Kolesnikov
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Anatoliy Ilin
-
-
Dmitriy Balakin
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Petr Fedotov
-
-
Taras Merzlikin
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Alexey Yanshaev
-
-
Vitaly Bazilevsky
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
  International TT Cup
Vasiliy Shepel
۰
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۱۴:۰۵
Valentin Bondar
۳
۲
Yevhenii Holoborodko
Finished
۱۱:۲۰
Nikolay Telnoy
۳
۱
Alexey Gorbanenko
Finished
۱۱:۳۵
Ruslan Ivanov
۳
۱
Artem Vakulin
Finished
۱۲:۱۵
Ruslan Ivanov
۰
۳
David Simonchuk
Finished
۱۴:۰۰
Serhii Illiushchenko
۱
۳
Mykola Uchen
Finished
۱۴:۱۰
Ruslan Ivanov
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۹:۵۵
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Vladislav Yamchuk
Finished
۱۲:۰۰
Vitalii Vovk
۳
۲
David Simonchuk
Finished
۰۹:۲۰
Ihor Kuznetsov
۱
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۰۹:۲۵
Vasiliy Shepel
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۰:۰۰
Serhii Illiushchenko
۲
۳
Serhii Matviienko
Finished
۱۰:۰۵
Vadym Smashnyi
۲
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۱۰:۱۰
Aleksandr Medvedev
۳
۰
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۰:۱۵
Nazar Kovalchuk
۳
۲
Olexander Oleskevych
Finished
۱۰:۲۰
Artem Vadanuk
۲
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۰:۲۵
Bohdan Kohut
۳
۲
Alexey Gorbanenko
Finished
۱۰:۲۵
Artem Vakulin
۲
۳
Anton Ryabuhyn
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Kiulo
۱
۳
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۰:۳۵
Yaroslav Voitenko
۳
۰
Mykola Uchen
Finished
۱۰:۴۰
Vladislav Yamchuk
۳
۰
Maksym Levytskyi
Finished
۱۰:۵۰
Andrey Gordiy
۲
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۱۰:۵۵
Oleg Moshynskyy
۳
۱
Vasyl Aksenin
Finished
۱۱:۰۰
Valeriy Melnik
۱
۳
Ivan May
Finished
۱۱:۰۰
Vitalii Vovk
۳
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۱:۰۵
Ihor Kuznetsov
۳
۲
Artem Borysov
Finished
۱۱:۱۰
Anton Myrza
۱
۳
Serhii Matviienko
Finished
۱۱:۱۵
Aleksandr Kuharchuk
۳
۰
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۱:۲۵
Nazar Danilyuk
۲
۳
Olexander Oleskevych
Finished
۱۱:۳۰
Valeriy Palamarchuk
۱
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۱:۳۵
Anton Ryabuhyn
۱
۳
David Simonchuk
Finished
۱۱:۴۰
Serhii Illiushchenko
۱
۳
Yaroslav Voitenko
Finished
۱۱:۵۰
Nazar Kovalchuk
۲
۳
Andrey Gordiy
Finished
۱۲:۰۵
Bohdan Kohut
۱
۳
Valeriy Melnik
Finished
۱۲:۱۰
Artem Vadanuk
۲
۳
Oleg Moshynskyy
Finished
۱۲:۱۰
Anton Myrza
۳
۲
Mykola Uchen
Finished
۱۲:۲۵
Valentin Bondar
۱
۳
Vadim Paukov
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Kuharchuk
۳
۲
Maksym Levytskyi
Finished
۱۲:۳۵
Nazar Danilyuk
۳
۲
Volodymyr Plishilo
Finished
۱۲:۴۰
Nikolay Telnoy
۰
۳
Ivan May
Finished
۱۲:۴۵
Valeriy Palamarchuk
۳
۱
Vasyl Aksenin
Finished
۱۲:۴۵
Vitalii Vovk
۳
۲
Anton Ryabuhyn
Finished
۱۲:۵۰
Vladislav Yamchuk
۳
۱
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۳:۱۰
Andrey Gordiy
۱
۳
Olexander Oleskevych
Finished
۱۳:۱۵
Valeriy Melnik
-
-
Alexey Gorbanenko
Cancelled
۱۳:۲۰
Oleg Moshynskyy
۳
۲
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۳:۲۰
Artem Vakulin
۳
۲
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۳:۲۵
Sergey Kiulo
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۳:۳۰
Anton Myrza
۱
۳
Yaroslav Voitenko
Finished
۱۳:۳۵
Valentin Bondar
-
-
Kyrylo Golomozyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Aleksandr Kuharchuk
۲
۳
Vladislav Yamchuk
Finished
۱۳:۴۵
Nazar Danilyuk
۲
۳
Andrey Gordiy
Finished
۱۳:۵۰
Nikolay Telnoy
۰
۳
Valeriy Melnik
Finished
۱۳:۵۵
Valeriy Palamarchuk
۱
۳
Oleg Moshynskyy
Finished
۱۳:۵۵
Vadym Smashnyi
۰
۳
Vadim Paukov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Medvedev
۳
۰
Maksym Levytskyi
Finished
۱۴:۲۰
Nazar Kovalchuk
۲
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۱۴:۲۵
Artem Vadanuk
۲
۳
Vasyl Aksenin
Finished
۱۴:۳۰
Bohdan Kohut
۳
۰
Ivan May
Finished
۱۴:۳۰
Vitalii Vovk
۰
۳
Artem Vakulin
Finished
۱۴:۳۵
Ihor Kuznetsov
۱
۳
Sergey Kiulo
Finished
۱۴:۴۰
Anton Myrza
۳
۱
Serhii Illiushchenko
Finished
۱۴:۴۵
Valentin Bondar
۳
۰
Vadym Smashnyi
Finished
۱۴:۵۰
Aleksandr Kuharchuk
۳
۰
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۴:۵۵
Nazar Danilyuk
۲
۳
Nazar Kovalchuk
Finished
۱۵:۰۰
Nikolay Telnoy
۱
۳
Bohdan Kohut
Finished
۱۵:۰۵
Valeriy Palamarchuk
۳
۱
Artem Vadanuk
Finished
۱۵:۰۵
Ruslan Ivanov
۳
۰
Anton Ryabuhyn
Finished
۱۵:۱۰
Vasiliy Shepel
۲
۳
Maxim Zhuravliov
Finished
۱۵:۱۵
Mykola Uchen
۳
۱
Serhii Matviienko
Finished
۱۵:۲۰
Vadim Paukov
۰
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۱۵:۲۵
Maksym Levytskyi
۱
۳
Stanislav Stelmashchuk
Finished
۱۵:۳۰
Volodymyr Plishilo
۲
۳
Olexander Oleskevych
Finished
۱۵:۳۵
Ivan May
۳
۱
Sergey Baranovskiy
Finished
۱۵:۴۰
Ivan May
-
-
Alexey Gorbanenko
Cancelled
۱۵:۴۰
Vasyl Aksenin
۱
۳
Pavlo Cherednichenko
Finished
۱۵:۴۰
Valeriy Tatarinov
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۱۵:۴۵
Artem Borysov
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Vitalii Vovk
۳
۰
Ruslan Ivanov
Finished
۱۶:۲۰
Ihor Kuznetsov
۰
۳
Vasiliy Shepel
Finished
۱۶:۲۵
Olexander Oleskevych
-
-
Volodymyr Plishilo
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Oleg Moshynskyy
-
-
Pavlo Cherednichenko
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Bohdan Kohut
-
-
Valeriy Melnik
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Artem Vakulin
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۱۶:۵۵
Sergey Kiulo
۳
۲
Vladislav Volokhov
Finished
۱۷:۰۰
Anton Ryabuhyn
۱
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۱۷:۳۰
Maxim Zhuravliov
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۷:۳۵
Andrey Tsykhotskiy
۲
۳
Bogdan Panchenko
Finished
۱۷:۴۵
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Nazrin Avraham
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Igor Petryshyn
۳
۲
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۷:۵۵
Sergej Zazymko
۳
۱
Nazarii Haievyi
Finished
۱۸:۱۵
Ihor Solovyov
۳
۱
Vitalii Krivenko
Finished
۱۸:۲۰
Andrey Baklykov
۰
۳
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۸:۲۵
Petro Tsolik
۰
۳
Oleksii Tkachuk
Finished
۱۸:۳۰
Vadim Shvidkiy
۳
۰
Igor Kunda
Finished
۱۸:۵۰
Viacheslav Sereda
۰
۳
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۱۸:۵۵
Dmitriy Vahta
-
-
Nazrin Avraham
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Yaroslav Vorsulyak
۳
۰
Igor Petryshyn
Finished
۱۹:۰۵
Sergej Zazymko
۰
۳
Oleg Volynets
Finished
۱۹:۲۵
Ihor Solovyov
-
-
Bogdan Panchenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Nazarii Hrytsyienko
۱
۳
Andrey Baklykov
Finished
۱۹:۳۵
Petro Tsolik
۳
۲
Volodymyr Ivasiv
Finished
۱۹:۴۰
Igor Kunda
-
-
Nazarii Haievyi
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Andrey Tsykhotskiy
۳
۱
Vitalii Krivenko
Finished
۲۰:۰۵
Dmitriy Vahta
۳
۱
Vadym Nechyporuk
Finished
۲۰:۱۰
Igor Petryshyn
-
-
Oleksii Tkachuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Sergej Zazymko
-
-
Igor Kunda
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Ihor Solovyov
-
-
Andrey Tsykhotskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Andrey Baklykov
-
-
Nazrin Avraham
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Petro Tsolik
-
-
Igor Petryshyn
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Vadim Shvidkiy
-
-
Oleg Volynets
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Viacheslav Sereda
-
-
Bogdan Panchenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Dmitriy Vahta
-
-
Andrey Baklykov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Yaroslav Vorsulyak
-
-
Volodymyr Ivasiv
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Spartak Abalmaz
-
-
Oleskii Tytyunnik
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Prokhor Pugach
-
-
Serhii Kubrak
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Sergej Zazymko
-
-
Vadim Shvidkiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Ihor Solovyov
-
-
Viacheslav Sereda
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Vadym Nechyporuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Petro Tsolik
-
-
Yaroslav Vorsulyak
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Mykola Zakladnyi
-
-
Oleskii Tytyunnik
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Spartak Abalmaz
-
-
Prokhor Pugach
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Oleg Volynets
-
-
Nazarii Haievyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Bogdan Panchenko
-
-
Vitalii Krivenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Dmitriy Vahta
-
-
Nazarii Hrytsyienko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Volodymyr Ivasiv
-
-
Oleksii Tkachuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Mykola Zakladnyi
-
-
Serhii Kubrak
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Prokhor Pugach
-
-
Oleskii Tytyunnik
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Vadym Nechyporuk
-
-
Nazrin Avraham
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Mykola Zakladnyi
-
-
Prokhor Pugach
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Spartak Abalmaz
-
-
Serhii Kubrak
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Mykola Zakladnyi
-
-
Spartak Abalmaz
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  International Setka Cup
Denis Kalachevskiy
۳
۱
Mikhail Mosyuk
Finished
۰۹:۳۰
Vasil Smyk
۲
۳
Yurii Volkov
Finished
۱۰:۴۰
Oleksandr Gomilko
۳
۱
Taras Yemelianov
Finished
۱۶:۲۵
Yurii Volkov
۳
۱
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۶:۴۰
Aleksey Avgustov
۳
۱
Sergey Burdelnyy
Finished
۰۰:۲۰
Igor Tridukh
۲
۳
Maxim Balakirev
Finished
۰۰:۲۵
Andrii Troian
۰
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۱:۱۰
Andrii Martyniuk
۳
۱
Leonid Dynaburg
Finished
۱۲:۲۰
Volodymyr Melnykov
۳
۱
Dmitry Khairov
Finished
۱۵:۱۰
Eldar Alekperov
۳
۰
Dmitriy Kunchurov
Finished
۱۷:۴۵
Yuriy Kolesnik
۰
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۸:۲۵
Maxim Balakirev
۰
۳
Kyrylo Ivchenko
Finished
۱۷:۲۵
Oleksandr Hryshyn
۳
۱
Vitalii Obukhov
Finished
۰۰:۱۰
Ivan Udovenko
۳
۱
Artem Tkachenko
Finished
۰۰:۵۰
Aleksandr Paniotov
۲
۳
Dmitriy Shukin
Finished
۰۰:۵۵
Sviatoslav Sachuk
۳
۲
Aleksey Avgustov
Finished
۰۱:۲۰
Yevhen Hasan
۲
۳
Artem Tkachenko
Finished
۰۱:۵۰
Sergey Burdelnyy
۰
۳
Ivan Udovenko
Finished
۰۲:۲۰
Maksym Marchuk
۱
۳
Dmitriy Shukin
Finished
۱۰:۳۵
Yevhen Hasan
۲
۳
Aleksey Avgustov
Finished
۱۰:۵۰
Denis Kalachevskiy
۰
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۱:۰۰
Igor Oranskiy
۱
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۱:۲۵
Dmitriy Shukin
۱
۳
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۱:۳۵
Yurii Volkov
۱
۳
Dmitry Khairov
Finished
۱۱:۴۰
Sviatoslav Sachuk
۳
۱
Aleksey Avgustov
Finished
۱۱:۵۰
Oleksandr Gomilko
۳
۰
Kyrylo Ivchenko
Finished
۱۱:۵۵
Vladislav Ratushniak
۱
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Sokolov
۰
۳
Maksym Marchuk
Finished
۱۲:۰۵
Maxim Balakirev
۳
۲
Maksym Tytskyi
Finished
۱۲:۲۵
Igor Tridukh
۳
۰
Dmitriy Shukin
Finished
۱۲:۳۵
Andrii Troian
۰
۳
Yurii Volkov
Finished
۱۲:۴۰
Aleksey Rybka
۰
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۳:۰۰
Vasil Smyk
۱
۳
Volodymyr Melnykov
Finished
۱۳:۱۰
Kirill Samokysh
۰
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۳:۳۰
Marat Yakubov
۱
۳
Dmitry Khairov
Finished
۱۳:۴۰
Igor Oranskiy
۲
۳
Kyrylo Ivchenko
Finished
۱۳:۵۵
Aleksey Rybka
۲
۳
Denis Kalachevskiy
Finished
۱۴:۰۰
Igor Tridukh
۳
۱
Maksym Marchuk
Finished
۱۴:۰۵
Andrii Troian
۰
۳
Vasil Smyk
Finished
۱۴:۱۰
Yevhen Hasan
۳
۱
Leonid Dynaburg
Finished
۱۴:۲۰
Taras Yemelianov
۱
۳
Maksym Tytskyi
Finished
۱۴:۲۵
Sergey Sokolov
۳
۲
Dmitriy Shukin
Finished
۱۴:۳۵
Marat Yakubov
۱
۳
Yurii Volkov
Finished
۱۴:۴۰
Sviatoslav Sachuk
۳
۰
Viktor Volkovskyi
Finished
۱۴:۵۰
Oleksandr Gomilko
۳
۱
Igor Oranskiy
Finished
۱۴:۵۵
Denis Ivchenko
-
-
Aleksandr Paniotov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Yevhen Hasan
۳
۰
Andrii Martyniuk
Finished
۱۵:۲۰
Taras Yemelianov
۲
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۵:۲۵
Igor Tridukh
۳
۱
Sergey Sokolov
Finished
۱۵:۳۵
Denis Kalachevskiy
-
-
Kirill Samokysh
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Andrii Troian
۳
۱
Marat Yakubov
Finished
۱۵:۴۰
Aleksey Avgustov
۰
۳
Leonid Dynaburg
Finished
۱۵:۵۰
Kyrylo Ivchenko
۳
۱
Maksym Tytskyi
Finished
۱۵:۵۵
Maksym Marchuk
۲
۳
Aleksandr Paniotov
Finished
۱۶:۰۵
Vasil Smyk
۲
۳
Dmitry Khairov
Finished
۱۶:۱۰
Sviatoslav Sachuk
۰
۳
Yevhen Hasan
Finished
۱۶:۲۰
Dmitriy Shukin
-
-
Denis Ivchenko
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Viktor Volkovskyi
۱
۳
Leonid Dynaburg
Finished
۱۶:۵۰
Igor Oranskiy
۰
۳
Maksym Tytskyi
Finished
۱۶:۵۵
Vladislav Bilous
۰
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۷:۰۵
Valeriy Vlasenko
-
-
Artem Yurkov
Cancelled
۱۷:۱۰
Oleksandr Kochetkov
۳
۲
Vadym Kucheryavyi
Finished
۱۷:۱۵
Andrii Martyniuk
۱
۳
Aleksey Avgustov
Finished
۱۷:۲۰
Sergey Kaminskiy
۲
۳
Sergey Tkachev
Finished
۱۷:۳۵
Vladislav Kurchitsky
۳
۲
Michael Teteruk
Finished
۱۷:۴۰
Tymur Turchenko
-
-
Roman Hnoievoi
Cancelled
۱۷:۵۵
Alexander Likhitsky
۲
۳
Ruslan Solomko
Finished
۱۷:۵۵
Roman Makarenko
۳
۱
Yevhen Kyi
Finished
۱۸:۰۵
Valeriy Vlasenko
۱
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۸:۱۰
Oleksii Bezpalyi
۳
۱
Maksym Kozhevnikov
Finished
۱۸:۱۵
Vladislav Bilous
-
-
Sergey Tkachev
Abandoned
۱۸:۳۵
Vladislav Kurchitsky
۳
۱
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۸:۴۰
Vladislav Kurchitsky
-
-
Artem Yurkov
Cancelled
۱۸:۴۰
Oleksandr Kochetkov
۳
۱
Dmitriy Kunchurov
Finished
۱۸:۴۵
Tymur Turchenko
۳
۲
Ruslan Solomko
Finished
۱۸:۵۵
Yevhen Kyi
۰
۳
Yuriy Kurischenko
Finished
۱۹:۰۵
Valeriy Vlasenko
۳
۰
Vladislav Kurchitsky
Finished
۱۹:۱۰
Maksym Kozhevnikov
۰
۳
Vadym Kucheryavyi
Finished
۱۹:۱۵
Anatoliy Nazarov
۳
۰
Egor Kovpak
Finished
۱۹:۲۰
Alexander Likhitsky
۳
۲
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۹:۲۵
Sergey Kaminskiy
۳
۰
Roman Makarenko
Finished
۱۹:۳۵
Michael Teteruk
-
-
Artem Yurkov
Cancelled
۱۹:۴۰
Michael Teteruk
۳
۲
Alexey Nadoporozhsky
Finished
۱۹:۴۰
Eldar Alekperov
۳
۲
Oleksii Bezpalyi
Finished
۱۹:۴۵
Borys Kostuk
۱
۳
Dmytro Lazuryk
Finished
۱۹:۵۰
Aleksandr Sulim
-
-
Roman Hnoievoi
Cancelled
۱۹:۵۵
Tymur Turchenko
۳
۰
Aleksandr Sulim
Finished
۱۹:۵۵
Vladislav Bilous
-
-
Yevhen Kyi
Abandoned
۲۰:۰۵
Vladislav Kurchitsky
-
-
Valeriy Vlasenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Oleksandr Kochetkov
-
-
Maksym Kozhevnikov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Kyrylo Rumezhak
-
-
Alexander Kolbasenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Yuriy Kolesnik
-
-
Ruslan Solomko
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Roman Makarenko
-
-
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Artem Yurkov
-
-
Michael Teteruk
Cancelled
۲۰:۴۰
Oleksii Bezpalyi
-
-
Dmitriy Kunchurov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Anatoliy Nazarov
-
-
Dmytro Lazuryk
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Sergey Kaminskiy
-
-
Yuriy Kurischenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Artem Yurkov
-
-
Vladislav Kurchitsky
Cancelled
۲۱:۱۰
Eldar Alekperov
-
-
Vadym Kucheryavyi
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Alexander Kolbasenko
-
-
Egor Kovpak
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Tymur Turchenko
-
-
Yuriy Kolesnik
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Vladislav Bilous
-
-
Roman Makarenko
Abandoned
۲۱:۳۵
Michael Teteruk
-
-
Valeriy Vlasenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Oleksandr Kochetkov
-
-
Oleksii Bezpalyi
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Borys Kostuk
-
-
Kyrylo Rumezhak
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Alexander Likhitsky
-
-
Roman Hnoievoi
Cancelled
۲۱:۵۵
Aleksandr Sulim
-
-
Ruslan Solomko
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Sergey Kaminskiy
-
-
Yevhen Kyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Artem Yurkov
-
-
Valeriy Vlasenko
Cancelled
۲۲:۱۰
Alexey Nadoporozhsky
-
-
Valeriy Vlasenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Eldar Alekperov
-
-
Maksym Kozhevnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Anatoliy Nazarov
-
-
Alexander Kolbasenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Tymur Turchenko
-
-
Alexander Likhitsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Sergey Tkachev
-
-
Yuriy Kurischenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Michael Teteruk
-
-
Vladislav Kurchitsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Dmitriy Kunchurov
-
-
Vadym Kucheryavyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Kyrylo Rumezhak
-
-
Dmytro Lazuryk
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Vladislav Bilous
-
-
Sergey Kaminskiy
Abandoned
۲۳:۰۵
Oleksandr Kochetkov
-
-
Eldar Alekperov
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Borys Kostuk
-
-
Egor Kovpak
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Ruslan Solomko
-
-
Roman Hnoievoi
Cancelled
۲۳:۲۵
Roman Makarenko
-
-
Yuriy Kurischenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Oleksii Bezpalyi
-
-
Vadym Kucheryavyi
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Anatoliy Nazarov
-
-
Kyrylo Rumezhak
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Ukraine Win Cup
Alexey Metla
۱
۳
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۶:۳۰
Oleg Obrazkov
۳
۱
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۶:۳۰
Nikolay Shalgorodskiy
۳
۲
Vladimir Boychuk
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Kovalenko
۲
۳
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۸:۰۰
Yuriy Kievskiy
۳
۲
Evgeniy Treshchyov
Finished
۱۶:۱۵
Alexey Metla
۳
۲
Artur Goradze
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Pisklov
۰
۳
Pavel Plyushch
Finished
۱۷:۳۰
Vadim Grushko
۰
۳
Bogdan Oleksenko
Finished
۰۹:۳۰
Marat Chukanov
۳
۲
Nikita Rubcov
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Ivlev
۲
۳
Yuriy Bratukhin
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Naida
۳
۰
Denis Stepanov
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Sorokin
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۰
Nikita Rubcov
Finished
۱۰:۰۰
Vadim Grushko
۱
۳
Denis Stepanov
Finished
۱۰:۳۰
Marat Chukanov
۰
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۰:۳۰
Denis Marchenko
۲
۳
Pyotr Kolesnik
Finished
۱۰:۴۵
Aleksandr Ivlev
۰
۳
Vladimir Boychuk
Finished
۱۱:۰۰
Alexander Naida
-
-
Bogdan Oleksenko
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Vladimir Sorokin
۲
۳
Nikita Rubcov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksey Gutnichenko
۱
۳
Pyotr Kolesnik
Finished
۱۱:۱۵
Nikolay Shalgorodskiy
۱
۳
Yuriy Bratukhin
Finished
۱۱:۳۰
Vadim Grushko
۱
۳
Alexander Naida
Finished
۱۱:۳۰
Marat Chukanov
۱
۳
Vladimir Sorokin
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Ivlev
۲
۳
Nikolay Shalgorodskiy
Finished
۱۲:۰۰
Denis Stepanov
۲
۳
Bogdan Oleksenko
Finished
۱۲:۰۰
Aleksey Gutnichenko
۱
۳
Denis Marchenko
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Boychuk
۳
۱
Yuriy Bratukhin
Finished
۱۲:۳۰
Bogdan Oleksenko
-
-
Vadim Grushko
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Nikita Rubcov
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Yuriy Bratukhin
-
-
Aleksandr Ivlev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Denis Stepanov
-
-
Alexander Naida
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
-
-
Vladimir Sorokin
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Egor Oprischenko
۲
۳
Aleksey Gutnichenko
Finished
۱۳:۱۵
Vladimir Boychuk
-
-
Nikolay Shalgorodskiy
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Denis Stepanov
-
-
Vadim Grushko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Pyotr Kolesnik
-
-
Denis Marchenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Vladimir Boychuk
-
-
Aleksandr Ivlev
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Bogdan Oleksenko
-
-
Alexander Naida
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Nikita Rubcov
-
-
Vladimir Sorokin
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Pyotr Kolesnik
-
-
Aleksey Gutnichenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Yuriy Bratukhin
-
-
Nikolay Shalgorodskiy
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Alexander Naida
-
-
Vadim Grushko
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Vladimir Sorokin
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Denis Marchenko
-
-
Aleksey Gutnichenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Nikolay Shalgorodskiy
-
-
Aleksandr Ivlev
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Bogdan Oleksenko
-
-
Denis Stepanov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Nikita Rubcov
-
-
Dmitriy Derevinskiy
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Yuriy Bratukhin
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۱۶:۰۰
Pavel Plyushch
۳
۱
Vitaliy Gusev
Finished
۱۶:۰۰
Taras Bonishchuk
۳
۲
Igor Chernetskiy
Finished
۱۶:۳۰
Valentin Gedz
۳
۲
Anatoliy Reva
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Kovalenko
۳
۲
Artur Goradze
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kireev
۰
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۷:۰۰
Igor Chernetskiy
۳
۱
Oleg Obrazkov
Finished
۱۷:۰۰
Roman Pavlyuk
۰
۳
Valentin Gedz
Finished
۱۷:۱۵
Vitaliy Gusev
۳
۱
Taras Bonishchuk
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Yuriy Kievskiy
Finished
۱۷:۴۵
Pavel Plyushch
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۱۸:۰۰
Taras Bonishchuk
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Andreev
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۱۸:۱۵
Alexey Metla
۰
۳
Sergey Kovalenko
Finished
۱۸:۳۰
Oleg Obrazkov
۳
۲
Vitaliy Gusev
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Gaynyuk
۳
۱
Igor Chernetskiy
Finished
۱۸:۳۰
Anatoliy Reva
۰
۳
Roman Pavlyuk
Finished
۱۸:۴۵
Artur Goradze
۲
۳
Aleksandr Shapoval
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Kireev
۲
۳
Igor Chernetskiy
Finished
۱۹:۰۰
Vitaliy Gusev
۰
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۱۹:۰۰
Evgeniy Treshchyov
۱
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۹:۱۵
Aleksandr Shapoval
-
-
Alexey Metla
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Plyushch
۳
۰
Taras Bonishchuk
Finished
۱۹:۳۰
Yuriy Kievskiy
۳
۲
Oleg Andreev
Finished
۱۹:۴۵
Artur Goradze
-
-
Sergey Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Taras Bonishchuk
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۲۰:۰۰
Oleg Obrazkov
۰
۳
Pavel Plyushch
Finished
۲۰:۰۰
Valentin Gedz
-
-
Yuriy Kievskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Artur Goradze
-
-
Alexey Metla
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Vladimir Gaynyuk
-
-
Sergey Pisklov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Igor Chernetskiy
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Roman Pavlyuk
-
-
Evgeniy Treshchyov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Sergey Pisklov
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Aleksandr Shapoval
-
-
Sergey Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Sergey Kireev
-
-
Vitaliy Gusev
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Andrey Burdakov
-
-
Roman Pavlyuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Sergey Kovalenko
-
-
Alexey Metla
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Pavel Plyushch
-
-
Vladimir Gaynyuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Taras Bonishchuk
-
-
Oleg Obrazkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Oleg Andreev
-
-
Valentin Gedz
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Aleksandr Shapoval
-
-
Artur Goradze
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Oleg Obrazkov
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Vladimir Gaynyuk
-
-
Taras Bonishchuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Anatoliy Reva
-
-
Oleg Andreev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Igor Chernetskiy
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vitaliy Gusev
-
-
Sergey Pisklov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Evgeniy Treshchyov
-
-
Andrey Burdakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Nikolay Plakhteev
-
-
Dmitriy Kushko
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Pavlo Vasylchuk
-
-
Oleg Lytvynenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Dmitriy Ptitsyn
-
-
Aleksandr Zhuravlev
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Setka Cup, Women
Olha Kostiuk
۳
۰
Olga Panchishin
Finished
۰۰:۱۵
Anna Lukashova
۳
۱
Aniuta Mulyarchuk
Finished
۱۲:۱۵
Aniuta Mulyarchuk
۳
۲
Evgeniya Chilikina
Finished
۱۰:۴۵
Tamara Kravchuk
۲
۳
Olha Kostiuk
Finished
۱۱:۱۵
Evgeniya Chilikina
۰
۳
Olga Panchishin
Finished
۱۱:۴۵
Tamara Kravchuk
۱
۳
Evgeniya Chilikina
Finished
۱۲:۴۵
Aniuta Mulyarchuk
۰
۳
Olha Kostiuk
Finished
۱۳:۱۵
Anna Lukashova
۳
۲
Olga Panchishin
Finished
۱۳:۴۵
Tamara Kravchuk
۲
۳
Aniuta Mulyarchuk
Finished
۱۴:۱۵
Anna Lukashova
۲
۳
Evgeniya Chilikina
Finished
۱۴:۴۵
Olha Kostiuk
۳
۲
Olga Panchishin
Finished
۱۵:۱۵
Tamara Kravchuk
۳
۲
Anna Lukashova
Finished
۱۵:۴۵
Aniuta Mulyarchuk
۳
۰
Olga Panchishin
Finished
۱۶:۱۵
Evgeniya Chilikina
۲
۳
Olha Kostiuk
Finished
۱۶:۴۵
Viktoriia Pryshchepa
۱
۳
Oleksandra Tsiupko
Finished
۱۷:۳۰
Anastasia Mydvetskaya
۲
۳
Alina Novosad
Finished
۱۸:۰۰
Olena Nalisnikovska
۳
۰
Viktoriia Pryshchepa
Finished
۱۸:۳۰
Anastasia Mydvetskaya
-
-
Oleksandra Tsiupko
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Viktoriia Pryshchepa
۰
۳
Alina Novosad
Finished
۱۹:۳۰
Olena Nalisnikovska
-
-
Oleksandra Tsiupko
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Anastasia Mydvetskaya
-
-
Viktoriia Pryshchepa
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Oleksandra Tsiupko
-
-
Alina Novosad
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  International Challenger Series 2020, Week 33, Session 1
Petr David
۳
۰
Michal Benes
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vrablik
۱
۳
Alexander Karakasevic
Finished
۱۱:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۲
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۲:۲۰
Enio Mendes
۳
۲
Carlos Muhlbach
Finished
۱۳:۰۰
Petr David
۳
۲
Jiri Vrablik
Finished
۱۳:۴۰
Dauud Cheaib
۱
۳
Alexander Karakasevic
Finished
۱۴:۲۰
Enio Mendes
۳
۱
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۵:۰۰
Carlos Muhlbach
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۵:۴۰
Petr David
۳
۰
Dauud Cheaib
Finished
۱۶:۲۰
Jiri Vrablik
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۷:۰۰
Carlos Muhlbach
۳
۱
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۸:۳۰
Enio Mendes
۲
۳
Alexander Karakasevic
Finished
۱۹:۱۰
Jiri Vrablik
۳
۰
Dauud Cheaib
Finished
۱۹:۵۰
Mathieu De Saintilan
-
-
Michal Benes
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Carlos Muhlbach
-
-
Alexander Karakasevic
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Petr David
-
-
Enio Mendes
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Dauud Cheaib
-
-
Michal Benes
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Petr David
-
-
Carlos Muhlbach
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Mathieu De Saintilan
-
-
Alexander Karakasevic
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید